• Geschiedenis van het voetbal in Aduard

  We kunnen het ons eigenlijk niet meer voorstellen, maar zo’n tien jaar geleden maakten wij voetballers toch echt onderdeel uit van één grote sportfamilie: de Sportvereniging Aduard. Tot de voetballers het zat werden en er voor kozen om zelfstandig verder te gaan. Hoe zou dat aflopen. Een scheuring in ons vredelievende dorp, of liep alles met een sisser af. Even terug in de tijd. Het relaas.

  Verenigingen waarbinnen het mogelijk is verschillende takken van sport te beoefenen (zogeheten omniverenigingen) zijn aantrekkelijk. Maar wat als de tegenstellingen tussen de belangen binnen zo'n vereniging te groot worden? Deze situatie deed zich voor in 1999. De voetballers van de SV Aduard wilden zich afsplitsen van de omnivereniging. En dat terwijl het nog maar twee jaar was geleden dat het 25-jarig jubileum van de sportvereniging groots werd gevierd, er werd zelfs een speciale jubileumgids uitgegeven.

  Algemeen voorzitter Pim Baarda heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de vereniging bijeen te houden: "De aanzet van de afsplitsing zijn enkele uitspraken in de notulen van de afdeling voetbal. Hierin wordt beweert dat voetbalvoorzitter Rudie Homan niet meer de hoofdbestuursvergaderingen wil bezoeken omdat hij daar 'niets meer hoeft te zoeken.' De voetballers zien verschillende belangen en grote cultuurverschillen. Maar het zou beter zijn geweest dit eerst intern in een vergadering aan de orde te stellen zodat het hoofdbestuur zich, zo nodig had kunnen verdedigen. Nu is het een eigen leven gaan leiden."

  Voetbalvoorzitter Rudie Homan geeft op dat moment toe dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. "Maar de roep om onafhankelijkheid binnen ons bestuur is erg groot. Wij willen kortere lijnen, voelen geen enkele betrokkenheid van en met volleybal, gymnastiek en het hoofdbestuur. Bovendien zijn de afscheidingsideeën niet van de laatste tijd, maar sluimeren ze al jaren. Aanvankelijk wilden wij deze plannen voorzichtig brengen, maar onvoorziene omstandigheden hebben alles in een stroomversnelling gebracht. Wel zullen we nu alles in het werk stellen om op een nette manier afscheid te nemen van de SV Aduard." Algemeen voorzitter Baarda zei tijdens de hoofdbestuursvergadering in februari 1999 onthutst te zijn. Hij kan zich niet voorstellen dat de afdeling voetbal 27 jaar historie zo gemakkelijk aan de kant schuift. Vooral onthutst is hij over de lauwe reacties van de afdelingen volleybal en gymnastiek. Hij had van deze afdelingen meer steun verwacht. Maar volleybal-voorzitter Doedens begrijpt de voetballers wel, al zegt hij de afsplitsing enorm te betreuren. Gym-voorzitter Stavasius ziet de in werking gestelde afsplitsing als een trein die niet meer is te stoppen. Penningmeester Van der Hoek vindt het "jammer maar wel enigszins te begrijpen." Ook op het schriftelijk verzoek van Baarda aan alle ereleden en leden van verdienste hem met raad en daad te steunen om de afsplitsing te voorkomen kwam geen enkel respons.

  Op de bijzondere ledenvergadering van maart 1999 bleek dat de leden het voetbalbestuur in zijn beslissing steunden. Onder de massal opgekomen voetballers waren slechts twee tegenstemmers. Voetbalvoorzitter Homan zegt blij te zijn met het mandaat van zijn achterban. "Het geeft een goed gevoel dat de leden achter je staan. Tijdens de vergadering bleek dat de voetballers goed over de gevolgen van de afsplitsing hebben nagedacht alvorens ze een beslissing namen. We hebben veel kritische vragen moeten beantwoorden."

  Het is de bedoeling dat de volleyballers en de leden van de gymnastiektak verder sporten onder de naam SV Aduard. De voetballers richten een nieuwe club op. Homan: "Ondanks het ontbreken van een eigen kantine zijn we een gezonde club. We hebben een goed bestuur en veel enthousiaste vrijwilligers. Bovendien groeit de jeugdafdeling enorm, waardoor er inmiddels een bouwaanvraag bij de gemeente Zuidhorn ligt voor uitbreiding van de kleedaccommodatie."

  Het werd nog een zware dobber om alle financien, goederen en bezittingen tot een ieders tevredenheid te verdelen. Daarom werd Aduard pas vanaf 1 juli 2000 een nieuwe voetbalclub rijker. Een nieuwe naam is op dat moment nog niet bedacht. Al wordt binnen de eigen gelederen de naam Aduard 2000 vaak genoemd. Trots zijn de Aduarders echter op hun clubtenue: paars/wit. Daar zullen de voetballers ook tot in de verre toekomst aan te herkennen zijn.

  Hoe het allemaal begon

  Voor de eerste Aduarder voetbalactiviteiten moeten we terug naar de jaren 1920. De Aduarders maakten toen onderling competitieafspraken met clubs uit de naaste omgeving. Omstreeks 1930 kreeg Aduard zijn eerste echte voetbalvereniging: AVC (Aduarder Voetbalclub). Er werd gespeeld op het weiland achter het café, waar de koeien en hun vlaaien eerst moesten worden verwijderd om een potje te kunnen voetballen. Daaraan danken de voetballers hun bijnaam 'strontzoekers'. In die dagen gingen de spelers op de fiets naar uitwedstrijden. Na afloop van de wedstrijd bleven ze graag de rest van de zondag in de plaatselijke danszaal, met alle gevolgen van dien. Uit afkeuring hierover en een algehele afwijzing van de zondagsport in Aduard werd in 1951 de zaterdagvoetbalclub KBW (Klein Blauw Wit) opgericht, als tegenhanger van het in 1946 opgerichte VOLO (fusie tussen AVC, de korfbalclub en gymnastiek). In 1960 vond een fusie plaats tussen KBW en de gymnastiekvereniging ASV genaamd: CSVA Christelijke Sportvereniging Aduard). Deze club had veel succes. Ze werd diverse keren kampioen. Om de concurrentie aan te kunnen ging VOLO ook op zaterdag spelen en zo had Aduard twee voetbalclubs in dezelfde KNVB-competitie.

  Een fusie tussen de neutrale sportvereniging VOLO (Voor Onze Lichamelijke Oefening) en CSVA resulteerde op 1 juli 1972 in de Sportvereniging Aduard, een omnisportvereniging en voorloper van VV Aduard 2000.

  De clubhistorie in het kort: periode 1921-heden:

  A.V.C./VOLO

  Omstreeks 1930 is in Aduard de eerste voetbalvereniging opgericht: de zondagvoetbalclub A.V.C. (Aduarder Voetbal Club). Er werd gespeeld (zie foto) op het weiland achter het cafe van hotel Meijer, de buitenkraan fungeerde als douche en in het cafe moest men zich omkleden. 
  Na enkele jaren is de naam A.V.C. overgegaan in VOLO (Voor Onze Lichamelijke Opvoeding).

  KBW/CSVA/SV Aduard

  Omstreeks 1951 startte in Aduard de zaterdagvoetbalclub KBW (Klein Blauw Wit). Na een fusie in 1960 met de gymnastiekvereniging ASV ontstond CSVA (Christelijke Sportvereniging Aduard).
  VOLO en CSVA gingen over tot een fusie in 1972 waaruit de naam S.V. Aduard (Sportvereniging Aduard) ontstond. Onder deze sportvereniging vielen drie takken van sport te weten: voetbal, volleybal en gymnastiek.

  VV Aduard 2000

  In het jaar 2000 hebben de voetballers van S.V. Aduard besloten om op eigen benen staan. Na een prijsvraag is de naam VV Aduard 2000 bedacht.

  Tekst met dank aan Harrie Graatsma